3 tips til bedre research

19 maj, 2020
Vi ser gang på gang hvor vigtig grundig research er for, at vores projekter kommer succesfuldt i mål. Research er med til, at afdække dine egne, men ofte endnu vigtigere, dine brugeres mål. Uanset om du starter et nyt web-, app- eller andet digitaliseringsprojekt, er det vigtigt at få afdækket behovene og alle parters mål.

1. Find en balance imellem analyse og research

I din researchproces kan du få meget værdi ud af analyse af statistikker. Men du bør ligeledes lave research iblandt brugere og din virksomheds interessenter. Husk her at skabe en god balance i dine data, så dine beslutninger og idéer både baseres på kvantitative og kvalitative inputs. På den måde får du indsigt i, både hvad dine brugere siger de vil gøre og hvad de reelt gør.

Det er vores erfaring, at den kvalitative tilgang til brugerne, eksempelvis igennem interviews, giver interessante og flertydige indsigter, som danner et godt grundlag, for den videre kreative proces når der skal skabes nye løsninger. Omvendt kan analysedata, eksempelvis af besøgendes adfærd på en eksisterende platform, bruges til at danne kvalificerede beslutninger og be- eller afkræfte idéer fra den kvalitative research. En god tommelfingerregel er altid, at forsøge at have et 1:1 forhold imellem mængden af brugerresearch og analyse.

2. Del og evaluer med hele teamet

Det er vigtigt at hele dit team kender baggrunden for projektet — så når du har indsamlet din research, så del din viden med hele teamet. Arranger et møde, hvor du præsenterer dine indsigter og i kan evaluere på indsigterne ud fra jeres forskellige synsvinkler. Både ledelse, designere, udviklere og indholdsredaktører har glæde af, at kende baggrunden for de beslutninger i træffer. Det giver ejerskab og arbejdsglæde til projektet. Jeg oplever personligt ofte, at strategien med projektet bliver fastholdt længere, da alle involverede kan huske tilbage på ‘hvorfor’ de traf beslutningerne.

Bonus tip

Når du deler din research med dit team, så fokuser primært på en enkel og letforståelig præsentation til mødet. En lang rapport med dine resulater vil ofte bare havne i e-mail-indbakken eller skrivebordsskuffen og sjældent få den effekt du ønskede.

3. Brug empathy mapping til at forstå dine brugere

Når du sammen med dit team har indsamlet den indledende brugerresearch og skal omdanne det til brugbare indsigter, kan empathy mapping være en måde, at få struktureret og kortlagt brugerens oplevelse. Resultatet kan blive din kravspecifikation til den videre designproces.
Her kan dit team, via empati, som navnet indikerer, kortlægge og diskutere, hvordan jeres brugere vil opleve forskellige scenarier.

Det gør i ved at:

  1. Beskrive jeres bruger: Giv gerne personen et navn.
  2. Definér brugerens mål: Eksempelvis “Vil gerne booke et hotelværelse”.
  3. Herefter udfylder i hver især hvordan brugeren føler, påvirkes, tænker, siger, og gør, med afsæt i den viden i har om jeres brugere. Brug fx Post-Its og når i alle er klar, så sæt dem på kortets felter.
Empathy mapping kan hjælpe dig med at omdanne research til brugbare indsigter i dine brugere.

Du kan med fordel lave flere empathy maps for forskellige brugere. Gør du det, skal du altid lave et nyt empathy map for hver bruger. Ud fra dine empathy maps kan du og dit team få en fælles forståelse for jeres brugere og de mål i sammen skal forsøge at løse. I kan måske også finde steder i jeres research, hvor i er usikre og har brug for yderligere afklaring.

Jeg har lavet en dansk version vi bruger til workshops — den kan du frit downloade her.

Med mine 3 tips håber jeg du har fundet inspiration til dit næste projekt og at du får afdækket både brugernes og dine egne behov tydeligt. Det vil helt sikkert give dig gevinst igennem en god projektøkonomi og glade kollegaer.

Vil du vide mere?