Design Thinking: Sådan skaber du værdi for brugerne og virksomheden

19 jan., 2024
I en verden, der konstant er i forandring, er evnen til at innovere og tilpasse sig hurtigt blevet afgørende for virksomheders succes. Her kommer 'Design Thinking' ind i billedet — en brugercentreret tilgang til at arbejde med innovation og problemløsning, der ikke kun er forbeholdt designere, men som med stor fordel, kan bruges af alle i virksomheden. Metoden hjælper dig med at omdanne udfordringer til løsninger, som tager højde for brugernes behov, de teknologiske muligheder og virksomhedens mål.

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en proces til at skabe løsninger, der balancerer de tre afgørende kriterier: Brugerens behov, virksomhedens behov og at løsningen er teknisk mulig. Det handler om at finde den perfekte balance, hvor brugernes ønsker og behov bliver opfyldt, samtidig med at det er økonomisk og strategisk fordelagtigt for virksomheden — og teknologisk realiserbart.

Lad mig uddybe de tre kriterier:

 • Brugerens behov: Det er her empatien og forståelsen for brugeren kommer i spil. Ved at dykke ned i brugernes verden sikrer vi, at de løsninger, vi udvikler, er relevante for vores brugere og at de rent faktisk løser et behov hos dem.

 • Virksomhedens behov: En løsning er kun bæredygtig, hvis den også tjener virksomhedens interesser. Det kan være alt fra at forbedre kundefastholdelsen til at øge salg og effektivisere processer. Metoden sikrer, at løsningerne også understøtter virksomhedens mål og vækst.

 • Teknisk mulig: Sidst, men ikke mindst, skal løsningerne kunne gennemføres i praksis. Det betyder, at de skal kunne realiseres med de tilgængelige teknologier, kompetencer og ressourcer. Her er det vigtigt at balancere kreative idéer med teknisk know-how og realisme.

Ved at holde fokus på de tre kriterier sikrer metoden, at de løsninger, der udvikles, tager udgangspunkt i brugerens behov, samt at de er realistiske og værdiskabende på både kort og lang sigt.

Sådan bruger du Design Thinking

Design Thinking kombinerer det bedste fra brugercentreret design med en praktisk og forretningsorienteret tilgang:

 1. Start med empati: Det første skridt er at forstå de mennesker, du designer for. Lyt til dem, observer deres adfærd og prøv at sætte dig i deres sted. Hvad er deres udfordringer? Hvad har de brug for? Her kan teamet eksempelvis gøre brug af empathy mapping. Du kan i nogle tilfælde måske også have nogle data, der kan fortælle noget om dine brugeres adfærd.

 2. Definér problemet: Med udgangspunkt i indsigterne fra den indledende empati-fase, skal teamet nu finde frem til (og beskrive) brugernes udfordringer og behov. Hold fokus på de egentlige underliggende udfordringer og husk på at det ofte er i denne fase, at i danner grundlaget for den senere gode løsning. Brug derfor forholdsvis lang tid på denne fase, uden at hoppe direkte videre til løsninger, men brug i stedet tid på at forstå udfordringerne fra alle vinkler.

 3. Find på løsninger: Når teamet har kortlagt brugernes reelle udfordringer, er det tid til at tænke i løsninger. Tænk bredt og uden begrænsninger. Brainstorm og kom med alle slags idéer - også dem, der virker skøre.

 4. Byg prototyper: Udvælg nogle af dine bedste idéer og afprøv dem. Lav simple modeller eller skitser. Det behøver ikke at være perfekt; det er vigtigere, at det er noget, du hurtigt kan teste og lære af. Du er mere tilbøjelig til at forsvare dine indledende idéer, hvis du har investeret for meget tid i din prototype. Sørg derfor at holde tingene simple, så du er åben overfor ændringer og iterationer.

 5. Test og lær: Prøv dine prototyper af i den virkelige verden. Se, hvordan andre folk reagerer på dem, og notér den feedback du får undervejs. Brug indsigten til at finjustere løsningen.

Hovedet, hjertet og hånden

Jeg kan personligt godt lide tilgangen fra The American Institute of Graphic Arts (AIGA), der beskriver metoden som “Head, Heart and Hand” — altså at vi arbejder med både intellekt, følelser og praktiske aspekter:

 • “Head” symboliserer, at teamet arbejder velovervejet i problemløsningen med strategi, research og analyse, som sikrer at beslutningerne er målrettede og forretningsorienterede.

 • “Heart” repræsenterer arbejdet med empati, passion og brugercentrering. Det drejer sig om at forstå brugernes (ofte “kundernes”) situation, behov og ønsker.

 • “Hand” står for den praktiske udførelse af idéerne — fx at det teknisk eller håndværksmæssigt kan lade sig gøre at udføre idéen.

“Head, Heart and Hand” er essensen af Design Thinking. Det er en måde at tænke på, der hjælper dig med at dykke dybere ind i problemer og finde løsninger, der gør en forskel. Det handler ikke om, at tegne eller lave flotte designs; det handler om, at forstå mennesker og virksomheder — og skabe løsninger, der opfylder deres behov.

Brug Design Thinking i din arbejdsdag

Design Thinking kan anvendes af alle i virksomheden, fra produktudvikling til forbedring af interne processer. Her er nogle eksempler:

 • Nye produkter Brug metoden til at skabe nye produkter eller tjenester, der har fokus på at løse kundernes behov.

 • Bedre kundeoplevelser Redesign eller optimér din kundeoplevelse, enten fysisk eller digitalt, ved at dykke ned i kundernes rejse og kortlægge forbedringsmuligheder.

 • Optimér processer Ved at forstå medarbejdernes daglige rutiner og udfordringer kan du identificere flaskehalse eller ineffektivitet og udvikle mere effektive arbejdsprocesser.

 • Marketing og branding Brug metoden til at skabe marketingstrategier og nye tilgange til branding. Ved at dykke ned i kundernes adfærd, holdninger og ønsker, kan du måske udvikle mere målrettede løsninger.

Vil du vide mere?